Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

Advokatska kancelarija Danilo Radulovic

Advokat Danilo Radulović izabran od strane UNDP-a za nacionalnog konsultanta za donošenje Zakona o studentskom zapošljavanju u Crnoj Gori

Nedostatak normativnog okvira za zapošljavanje studenata ograničava njihove mogućnosti pristupa odgovarajućim poslovima i zapošljavanju uz doprinose za osiguranje, ostavljajući studente na margini tržišta rada. Nepostojanje regulative u ovom pogledu je jedna od glavnih prepreka u identifikovanju i usvajanju najboljih modela i praksi u zapošljavanju studenata. Stoga je za razvoj studentske službe za zapošljavanje potreban proces međusistemske reforme u cilju omogućavanja mladim ljudima, studentima, da se zaposle ili volontiraju pod prilagođenim uslovima, uz punu zaštitu prava iz Zakona o radu.

Stoga, u partnerstvu sa Univerzitetom Crne Gore, UNDP implementira proces doprinoseći informiranom, čovjeku usmjerenom, dizajnu najboljih modela za bolji pristup univerzitetskih studenata radnim iskustvima i mogućnostima.

Za potrebe projekta radi se na analizi najbolje međunarodne prakse u ovom pogledu i biće predloženo nekoliko modela za primjenu u Crnoj Gori. Za potrebe analize i preporuka u vezi sa prilagođavanjem postojećeg normativnog okvira predloženim modelima angažovan je advokat Danilo Radulović kao Nacionalni konsultant.