Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

Advokatska kancelarija pruža sve vrste pravnih savjeta, za pravna i fizička lica.

Uspješna prinudna naplata potraživanja, na brz i efikasan način.

Zaštita prava i obaveza zaposlenih i poslodavaca. Radni akti (ugovori, raskidi, odluke) i radni sporovi.

Zastupanje banaka u eksternim sudskim postupcima i u internim svakodnevnim aktivnostima.

Kompletna pravna usluga pri osnivanju firme, statusnim promjenama, likvidaciji firme, registraciji zaposlenih i dobijanju radnih i boravišnih dozvola.

Ako ste u poziciji okrivljenog ili oštećenog, naši branioci na najbolji način štite vaša prava.

Pružamo usluge zastupanja u svim vrstama parničnih i upravnih sporova (radni sporovi, naknada štete, imovinska prava, razvodi, nasljedno pravo...).

Izrada i kontrola svih vrsta ugovora i pravnih akata, neophodnih za zaštitu vaših interesa.

Apliciranje, izrada tenderske dokumentacije, žalbe, sporovi.

Pravna pomoć pri kupoprodaji nepokretnosti. Provjera dokumentacije. Izrada ugovora o kupoprodaji, zakupu, hipoteci, gradjenju, investiranju i sl.

Naša misija

Sa preko 10 godina iskustva u pravnim predmetima, naša Advokatska kancelarija vam garantuje stručnu, efikasnu i profesionalnu pravnu uslugu.

Pri izboru advokata krucijalni elementi su posvećenost, povjerenje i znanje, po čemu je prepoznata i Kancelarija koju predstavljam.

Najbolja preporuka za naš rad je zadovoljan klijent.

Korak bliže pravdi

Pravičnost, pravda i pravo kao postulati na kojima zasnivamo naš rad.
i
Pravo

Ko koristi svoje pravo nikome ne nanosi štetu.
(Qui iure suo utitur neminem laedit).
Sec. Paulus - D. 50, 17, 155, 1

i
Pravda

Propisi prava su: pošteno živjeti, drugog ne vrijeđati, svakome svoje dati.
(Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere).
Inst. 1,1,3-4

i
Pravičnost

Pravo je umijeće dobrog i pravednog.
(Lus est ars boni et equi).

1

Svaki klijent je na prvom mjestu.

736

Pravnih i fizičkih lica koje je naša kancelarija do sada zastupala.

1347

Uspješno okončanih sudskih sporova.

3975

Uspješno naplaćenih predmeta dugovanja.

Saznajte više o našim aktivnostima