Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

Klijenti

Lista naših zadovoljnih klijenata

U dosadašnjem radu, naša Kancelarija je imala privilegiju da zastupa interese velikog broja
eminentnih klijenata, među kojima su:
Univerzitet Crne Gore
Crnogorski Telekom
UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj)
NLB Banka AD Podgorica
Addiko Banka AD Podgorica
AirMontenegro
Erste S-Leasing d.o.o. Podgorica
Hypo Alpe-Adria Leasing d.o.o. Podgorica
Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore
Mercator CG d.o.o.
Lutrex d.o.o. Podgorica
Akovo d.o.o.
Cermat MN d.o.o.
Panonka d.o.o.
Confindustria Montenegro
Telecorp d.o.o.
Elkon d.o.o.
Agencija Grand d.o.o.
Congress Travel d.o.o.
C Group d.o.o.
REMontenegro d.o.o.
Or d.o.o.
i drugi.