Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

O nama

Osnivač

mr Danilo Radulović
Osnivač Advokatske kancelarije

Danilo Radulović rođen je u Podgorici 26.08.1979. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Pravno iskustvo je sticao tokom sedmogodišnjeg rada u „Hypo Alpe-Adria Leasing“ d.o.o. Podgorica kao direktor Pravnog sektora, dok je od 2012. do 2013. bio na čelu Pravnog sektora „Hypo Alpe-Adria Development“ - kompanije koja se bavi otkupom spornih potraživanja, sa zaduženjem u vezi sa naplatom istih. Danilo Radulović se usavršavao iz oblasti liderstva, kompanijskog upravljanja i korporativnih finansija na IECD – Bled School of Management, a 2010. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, tako da njegovo znanje obuhvata sve oblasti pravnog i ekonomskog savjetovanja. Posjeduje višegodišnje iskustvo u parničnim i krivičnim postupcima, kao i izvršnim postupcima naplate potraživanja. Tokom svog radnog angažmana bio je direktor više nevladinih organizacija, a tokom studijskih boravaka usavršavao se u SAD, Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Norveškoj. Tečno govori engleski i služi se ruskim jezikom. Danilo Radulović je i licencirani stečajni upravnik i medijator u sporovima. Od strane najprestižnije svjetske pravne organizacije The Legal 500, koja analizira mogućnosti advokatskih firmi širom svijeta, Danilo Radulović je rangiran kao vodeći advokat u Crnoj Gori za 2021. godinu.

Naš tim

Biljana Starčević
Advokat

Biljana Starčević je rođena 05.01.1989. godine na Cetinju. Završila je Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“ u Podgorici, smjer: pravno-administrativni tehničar. Osnovne i specijalističke studije - međunarodno pravni smjer, završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2014. godine. Za vrijeme studiranja odrađivala je praksu u Agenciji Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR). Nakon završenih studija obavila je pripravnički staž u advokatskoj kancelariji, gdje je stekla značajno znanje i iskustvo iz oblasti stvarnog, obligacionog, privrednog i krivičnog prava, kao i u Višem sudu za prekršaje Crne Gore, gdje je imala priliku unaprijediti svoje znanje u prekršajnim postupcima i postupcima odlučivanja po pravnim ljekovima. Za vrijeme pripravničkog staža imala je priliku učestvovati na različitim seminarima u Crnoj Gori. Položila je pravosudni i advokatski ispit, i od 2021 godine je angažovana kao advokat u Advokatskoj kancelariji Danilo Radulović. Tečno govori engleski jezik.

Ana Golubović
Advokatski saradnik

Ana Golubović je rođena 19.07.1993. godine u Leskovcu, u Republici Srbiji. Završila je Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“ u Podgorici, smjer: pravno-administrativni tehničar. Osnovne i specijalističke studije - pravosudni smjer, završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Ana je uspješno završila i školu arbitražnog prava. U toku studiranja uspješno je radila kao administrativni radnik u privatnom sektoru. Nakon završenih studija obavila je pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Danila Radulovića, gdje je nakon završenog pripavničkog staža zasnovala radni odnos na radnom mjestu advokatskog saradnika. Tečno govori engleski jezik i usavršava italijanski jezik na Institutu za strane jezike.

Marina Vlahović
Advokat

Marina Vlahović je bivša notarska i sudijska saradnica u Višem sudu u Podgorici, Osnovnom sudu u Podgorici i Privrednom sudu Crne Gore, koja je za period od 4 godine napisala preko 300 odluka, ugovora, te vodila ostavinske postupke. Teorijski dio položila je u sklopu COSDT-u i ostvarila više diploma za stečena znanja. Osnovne, specijalističke i master studije završila je na Pravnom fakultetu UCG sa ocjenom „A“ sa kojom je položila i pravosudni ispit. Kao član Evropskog udruženja za pravo i finansije, radila je na izmjenama zakona i autor je članaka objavljivanih u priznatim pravnim časopisima. Na sjednicama Skupštine CG je razmatrala izvještaje o sprovođenju Konvencije Savjeta Evrope (SE) o borbi protiv trgovine ljudima. Predloženi je kandidat države za GREVIO komitet-grupu eksperata SE za primjenu Konvencije SE protiv nasilja nad ženama. Predavač je evropskog programa HELP, a na Pravnom fakultetu UCG angažovana je kao gostujući predavač. 19.07.2021. godine je, nakon polaganja advokatskog ispita, upisana u imenik Advokatske komore CG. Tečno govori engleski jezik.

Advokati saradnici

Marija Pejović-Đurović
Advokat

Marija Pejović rođena je 13.07.1983. godine na Cetinju. Gimnaziju „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Pravno iskustvo sticala je u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje je kao pripravnik sticala znanje u parničnom, vanparničnom, krivičnom i izvršnom postupku. U firmi „Pejović i ortaci“ radila je kao stručni saradnik, gdje je tokom radnog angažmana obavljala poslove iz obligaciono-ugovornog i radnog prava. Advokaturom se bavi od juna 2013. godine, baveći se građanskim, krivičnim i prekršajnim pravom. Govori engleski i italijanski jezik.

Radosav Gligorović
Advokat

Advokat Radosav Gligorović je rođen 1983. godine u Podgorici. Advokatski ispit je položio 2011. godine. Pored rada u bankarskom sektoru i faktoring kompaniji, gdje se nalazio na čelu pravnog tima, iskustvo je sticao i u renomiranoj advokatskoj kancelariji. Posjeduje višegodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći u najkompleksnijim pravnim postupcima. Pored bavljenja advokaturom, Radosav Gligorović je i licencirani stečajni upravnik.

Srđan Janković
Advokat

Srđan Janković je rođen u Podgorici 11.10.1979. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Za vrijeme trogodišnjeg angažmana u Centralnoj depozitarnoj agenciji obavljao je poslove specijaliste za rad sa akcionarima. Tokom dvogodišnjeg obavljanja poslova za Agenciju za antikorupciju radio je u svojstvu savjetnika na usklađivanju zakonske regulative Crne Gore sa evropskim regulatornim okvirom iz oblasti borbe protiv korupcije. Nakon toga je pet godina bio angažovan kao pravni zastupnik u OTP Factoring Montenegro doo, kao dijelu međunarodne finansijske grupe OTP Bank iz Budimpešte. Od samog osnivanja kompanije, nalazio se na različitim pozicijama uključujući poziciju rukovodioca u sektoru za naplatu potraživanja. Srđan se advokaturom bavi posljednjih pet godina i specijalizovao se za zastupanje u parničnim, upravnim, stečajnim i izvršnim postupcima.

Međunarodni saradnici

Doklestic Repic & Gajin
Saradnici

Doklestic Repic & Gajin (DR&G) je svestrana advokatska kancelarija koja se fokusira na sve aspekte poslovnog prava. Kancelarija je sa sjedištem u Beogradu (Srbija) i takođe pokriva jurisdikcije Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa lokalnim pravnicima u tim jurisdikcijama. DR&G je na tržištu prepoznata kao prestižna advokatska kuća koja se razlikuje po pristupu klijentima i njihovom poslovanju. Lista klijenata kompanije uključuje vodeće multinacionalne i domaće korporacije, kao i najistaknutije međunarodne organizacije, poslovna udruženja, domaće NVO, itd. DR&G je jedan od osnivača Lex Adria (www.lexadria.com) – vrhunskog regionalnog saveza nezavisnih advokatskih kancelarija u Jadranskoj regiji.