Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

Advokatska kancelarija Danilo Radulovic

Inicijativa za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o javnim nabavkama

Inicijativa za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o javnim nabavkama (ZJN) kojim su izuzete advokatske usluge iz sistema javnih nabavki nije naišao na zeleno svjetlo Vlade, jer su Ministarstvo finansija i Centralna banka preporučile da se ona odbije.

Ovaj zakon trebalo bi da počne sa primjenom za mjesec, a dijelom člana 14 čije ukidanje traži advokat Danilo Radulović, izuzete su advokatske savjetodavne i usluge zastupanja pred sudovima i drugim organima, u arbitraži i u postupcima mirnog rješavanja sporova. Time se, smatra on, krši ustavno pravo na slobodu tržišta i konkurencije, jer se izopštavanjem ovih usluga otvara ogroman broj mogućnosti za zloupotrebu. Od Ustavnog suda traži i obustavu primjene ovog dijela zakona dok ne odluči o njegovoj inicijativi.

– Zakonodavac očigledno slijepo prateći neku od pojedinačnih direktiva EU, a ne uzimajući u obzir najbitnije i najrasprostranjenije EU direktive o slobodi tržišta i zaštite konkurencije, nažalost, ne razumije posljedice predloženog člana u praksi, dok se i sami Ustav jasno odredio prema ovom pitanju – objašnjava Radulović dodajući da starim zakonom ovo pitanje nije bilo precizirano, pa je samim tim bilo i dozvoljeno.

On smatra da bi država, u cilju racionalizacije troškova i uspjeha u sporovima, trebalo da obezbijedi najbolju pravnu pomoć te da bi objavljivanjem tendera za advokatske usluge mogla da precizira visoke kriterijume tražeći stručnost, iskustvo, reference, bankarsku garanciju, kapacitet i cijenu.

– Ako pomenuti dio člana ostane na snazi, omogućava se bilo kom rukovodiocu, da na osnovu svog stava, a da ne ulazimo u lična poznanstva, rođačke i prijateljske veze, izabere advokatsku kancelariju po svom izboru, po cijeni opet po svom – navodi Radulović.

Smatra nelogičnim neformalno objašnjenje predlagača da je država na ovaj način bolje zaštićena, jer rukovodilac direktno odgovara za izbor advokata. Navodi da upravo kroz tenderski postupak država ima mogućnost da se bankarskom garancijom od po više stotina hiljada eura zaštiti od nesavjesnog zastupanja. Ovakvim zakonskim rješenjem nanosi se direktna šteta kako advokatima, jer im se onemogućava učešće na tenderima po fer uslovima, tako i državi, jer se prepušta odlukama pojedinačnih rukovodilaca, zaključuje Radulović.

U mišljenju Ministarstva finansija koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici navodi se da je navedena odredba u potpunosti bazirana na međunarodnim standardima utvrđenim članom 10 Direktive 2010/24/EU o javnim nabavkama te da je jedan od razloga za izuzeće advokatskih usluga to što je nemoguće osigurati adekvatnu primjenu zakona.

– Izbor pravnog zastupnika u sudskim sporovima ni u kom smislu ne može se tretirati kao ograničavanje konkurencije i narušavanje slobode tržišta, posebno jer se ni jedno pravo za obavljanje advokatskih poslova ovim ne ograničava, već samo osigurava osnovno pravo da stranka u postupku bira pravnog zastupnika na način po kojem to čine i drugi učesnici u pravnim sporovima – stav je Ministarstva finansija.

Smatraju da se advokatska usluga zbog svoje specifičnosti ne može podvesti kroz sistem javnih nabavki, jer se postupak ne bi mogao sprovesti na način da se osigura poštovanje osnovnih principa, a da se istovremeno obezbijedi kvalitet pravnog zastupanja.

– Jedan od osnovnih razloga za utvrđivanje izuzeća ove usluge je i obezbjeđivanje osnovnog prava izbora pravnog zastupnika u sporovima bez zavisnosti od određenih rokova i postupaka. Navedeno posebno uz napomenu da je u izvjesnim situacijama nužno djelovanje shodno kojem istovremeno nije moguće osigurati poštovanje rokova i postupati u skladu sa postupcima nabavke utvrđenim ZJN – navodi se u mišljenju Ministarstva finansija.

Izvor: https://www.pobjeda.me/clanak/traze-da-usluge-advokata-udu-u-sistem-javnih-nabavki