Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

Usluge

Zastupanje u Crnoj Gori i regionu

Advokatska kancelarija Danilo Radulović, osim zastupanja u Crnoj Gori, nudi zastupanje vaših interesa u zemljama regiona, putem dugogodišnje saradnje sa našim partnerima, eminentnim advokatskim kućama iz okruženja.
Konsultantske pravne usluge

Advokatska kancelarija pruža sve vrste pravnih savjeta, za pravna i fizička lica.

Naplata potraživanja

Uspješna prinudna naplata potraživanja, na brz i efikasan način.

Radno pravo

Zaštita prava i obaveza zaposlenih i poslodavaca. Radni akti (ugovori, raskidi, odluke) i radni sporovi.

Bankarsko pravo

Zastupanje banaka u eksternim sudskim postupcima i u internim svakodnevnim aktivnostima.

Osnivanje, likvidacija i stečaj firmi

Kompletna pravna usluga pri osnivanju firme, statusnim promjenama, likvidaciji firme, registraciji zaposlenih i dobijanju radnih i boravišnih dozvola.

Krivični i prekršajni postupci

Ako ste u poziciji okrivljenog ili oštećenog, naši branioci na najbolji način štite vaša prava.

Sudski sporovi

Pružamo usluge zastupanja u svim vrstama parničnih i upravnih sporova (radni sporovi, naknada štete, imovinska prava, razvodi, nasljedno pravo...).

Ugovorno pravo

Izrada i kontrola svih vrsta ugovora i pravnih akata, neophodnih za zaštitu vaših interesa.

Tenderski postupci

Apliciranje, izrada tenderske dokumentacije, žalbe, sporovi.

Nepokretnosti

Pravna pomoć pri kupoprodaji nepokretnosti. Provjera dokumentacije. Izrada ugovora o kupoprodaji, zakupu, hipoteci, gradjenju, investiranju i sl.