Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica | Mob: (+382) 67 530 740 | Tel: (+382) 20 228 412 | E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

Kontakt

Adresa

Moskovska 111, I-34 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon

(+382) 67 530 740 i
(+382) 20 228 412

E-mail

advokatdaniloradulovic@gmail.com

PIB

03044505

PDV

30/31-16061-7

Registracioni broj

10467186

Šifra djelatnosti

6910