USLUGE

Osnovne pravne usluge koje Advokatska kancelarija pruža obuhvataju:

 • Zastupanje u parničnim postupcima u kojima se klijent pojavljuje u ulozi tužioca ili tuženog;
 • Zastupanje u izvršnim postupcima u kojima se klijent pojavljuje u ulozi izvršnog povjerioca ili dužnika;
 • Zastupanje u krivičnim postupcima, u kojima vlastodavac ima procesni položaj oštećenog, subsidijarnog tužioca ili okrivljenog;
 • Zastupanje u postupcima vansudskog hipotekarnog namirenja, uključujući i postupke prodaje nepokretnosti i ispražnjenja i predaje nepokretnosti vlastodavcu ili njihovom kupcu;
 • Zastupanje u radnim sporovima;
 • Zastupanje u brakorazvodnim parnicama;
 • Zastupanje u imovinskim sporovima;
 • Zastupanje u stečajnim postupcima u kojima se klijent pojavljuje u ulozi stečajnog povjerioca;
 • Zastupanje u poreskim i upravnim postupcima;
 • Sve aktivnosti u vezi sa radom Uprave za nekretnine;
 • Sve aktivnosti u vezi sa registracijom, preregistracijom i statusnim promjenama unutar kompanije;
 • Izrada i davanje pravnih mišljenja iz oblasti privrednog, obligacionog, krivičnog, kao i drugih grana prava;
 • Sve aktivnosti u vezi sa izdavanjem radnih i boravišnih dozvola za strane državljanje.

ADVOKATSKA TARIFA dostupna je ovdje.