O NAMA

 

DANILO RADULOVIĆ, osnivač

 

Danilo Radulović rođen je u Podgorici, 26.08.1979. godine. Nakon završene srednje škole „Slobodan Škerović“, završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Pravno iskustvo je sticao tokom sedmogodišnjeg rada u „Hypo Alpe-Adria Leasing“ d.o.o. Podgorica kao direktor Pravnog sektora, dok je od 2012. do 2013. bio na čelu Pravnog sektora „Hypo Alpe-Adria Development“ - kompanije koja se bavi otkupom spornih potraživanja, sa zaduženjem u vezi sa naplatom istih. Danilo se usavršavao iz oblasti liderstva, kompanijskog upravljanja i korporativnih finansija na IECD – Bled School of Management, a 2010. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, tako da njegovo znanje obuhvata sve oblasti pravnog i ekonomskog savjetovanja. Posjeduje višegodišnje iskustvo u parničnim i krivičnim postupcima, kao i izvršnim postupcima naplate potraživanja. Tokom svog radnog angažmana bio je direktor više nevladinih organizacija, a tokom studijskih boravaka usavršavao se u SAD, Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Norveškoj. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim.Advokatska kancelarija, kako u stručnom dijelu, tako i u djelu neophodnog vremena koji treba izdvojiti za rad na predmetnim slučajevima, posjeduje neophodne kapacitete i znanja, koja klijentu mogu garantovati stručnu, ažurnu i profesionalnu uslugu.

Advokatska kancelarija Danilo Radulović, uz osnivača, broji pravni tim od dva stručna saradnika: advokata Marije Pejović i Sandre Keković, pripravnice.

MARIJA PEJOVIĆ, advokat saradnik

 

advokat marija pejovic

Marija Pejović rođena je 13.07.1983. godine na Cetinju. Gimnaziju „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Pravno iskustvo sticala je u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje je kao pripravnik sticala znanje u parničnom, vanparničnom, krivičnom i izvršnom postupku. U firmi „Pejović i ortaci“ radila je kao stručni saradnik, gdje je tokom radnog angažmana obavljala poslove iz obligaciono-ugovornog i radnog prava. Advokaturom se bavi od juna 2013. godine, baveći se građanskim, krivičnim i prekršajnim pravom. Govori engleski i italijanski jezik.

MILICA ČELEBIĆ, honorarni pravni savjetnik

 

milica celebic

Milica Čelebić rođena je 24.05.1985. godine u Beogradu. Srednju pravno-birotehničku školu „9. maj“ završila je u Beogradu, nakon čega završava Pravni fakulteta na Univerzitetu u Beogradu - pravosudni smjer. Trenutno se priprema za polaganje pravosudnog ispita.

SANDRA KEKOVIĆ, pripravnica

 

pripranik sandra kekovic

Sandra Keković rođena je 20.09.1994. godine u Podgorici. Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“ završila je u Podgorici, nakon čega završava Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Trenutno pohađa specijalističke studije - pravosudni smjer, takođe na Pravnom fakultetu (UCG).