KLIJENTI

 

Među velikim brojem naših klijenata koja obuhvataju različita pravna i fizička lica nalaze se i:

 • Addiko Bank a.d. Podgorica;
 • NLB Bank a.d. Podgorica;
 • Erste S-Leasing d.o.o. Podgorica;
 • Hypo Alpe-Adria Leasing d.o.o. Podgorica;
 • Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES;
 • Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore;
 • Mercator CG d.o.o.;
 • Akovo d.o.o.;
 • Cermat MN d.o.o.;
 • Telefonica d.o.o.;
 • Elkon d.o.o.;
 • Fidelity consulting d.o.o. Podgorica;
 • Congress Travel d.o.o. Podgorica i dr.